Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.aagores.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων μέσω του Διαδικτύου.

Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και Προϋποθέσεις . Κάθε πρόσβαση και χρήση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και Προϋποθέσεις . Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, της οποίας τα περιεχόμενα είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας, η οποία διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιοχή ή δικαιοδοσία καθώς και να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς με βάσει το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να απέχετε από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στην εταιρεία ή σε τρίτους ή να επηρεάσει, να απενεργοποιήσει, να προκαλέσει δυσλειτουργία ή να θέσει σε κίνδυνο τον διαδικτυακό μας τόπο.

Οι παρακάτω όροι εφαρμόζονται κάθε φορά που κάθε χρήστης εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Εάν και εφόσον συμβαίνει αυτό, ο χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται χωρίς καμία εξαίρεση τους κατωτέρω όρους.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα των προιόντων που αναγράφονται στις ηλεκτρονικές σελίδες εταιρειών αλλά υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον πελάτη. Η διαθεσιμότητα από 1-3 ημέρες που αναφέρεται, αφορά την παράδοση στον πελάτη εφόσον το προιόν είναι διαθέσιμο στις αντιπροσωπείες.

Η εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτομερής στην περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της. Οι αναγραφόμενες περιγραφές των προϊόντων τροποποιούνται και καταγράφονται με βάσει τα στοιχεία που δίνουν οι επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ζημιές που πιθανώς να δημιουργηθούν πριν ή μετά από την εκτέλεση των παραγγελιών. Ο πελάτης δεσμεύεται να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται κατά την καταχώρηση των δεδομένων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και οι ονομασίες προϊόντων ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις αποτελούν σήματα της εταιρείας ή τρίτων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

 

Περιορισμοί Χρήσης

Ο κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας δεσμέυεται να μην τη χρησιμοποιεί προκειμένου:

Να αντιγράφει συστηματικά το διαδικτυακό μας τόπο ή μέρος αυτού με σκοπό τη δημιουργία ή τη σύνταξη οποιασδήποτε μορφής ολοκληρωμένης συλλογής, καταλόγου ή βάσης δεδομένων χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Να ανεβάσει (upload), δημοσιεύσει, αποστείλει, μεταφέρει, αποθηκεύσει ή καταστήσει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να βλάψουν, να επηρεάσουν ή και να περιορίσουν την κανονική λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού.

Να κάνει αλλαγές ή τροποποιήσεις ή να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας ή να επιτρέψει το συνδυασμό ή την ενσωμάτωση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου με ή σε άλλα προγράμματα.

Να παρακολουθήσει, απειλήσει, δυσφημίσει ή να προκαλέσει βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη της ιστοσελίδας μας καθώς και να αποκτήσει πρόσβαση, να διαδώσει, να επεξεργαστεί, να αλλοιώσει και γενικότερα να προσβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή της εταιρείας μας.

Να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download), δημοσιεύσει, αποστείλει, μεταδώσει, αποθηκεύσει ή διαθέσει, με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο το οποίο είναι ή θεωρείται παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή άλλως αμφισβητούμενο.

Να αφαιρέσει, αποκρύψει, μεταβάλλει, αλλοιώσει οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να είναι συνημμένα ή να περιέχονται στην ιστοσελίδα μας.

Να συγκεντρώσει και να αποθηκεύσει προσωπικές πληροφορίες χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω ενδεικτικά αναγραφόμενες και απαγορευμένες δραστηριότητες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία Ε.Ζαμπετάκης Επε και η ιστοσελίδα www.aagores.gr ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πελάτες και επισκέπτες ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα-στοιχεία, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Κατά την διμιουργία παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων (π.χ όνονα,διεύθυνση,τηλέφωνα) που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην εταιρεία μας να επεξεργαστεί την παραγγελία του. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει νόμου περί "προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", των αποφάσεων και κανονισμών της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία μας υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών και αποστολή αυτών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας μας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπό.Eπίσης η εταιρία μας δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν ειδικά ανήλικους.Η εταιρεία μας Ε.Ζαμπέτακης Επε και η ιστοσελίδα μας www.aagores.gr δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή τις αρμόδιες Αρχές.

 

Ασφάλεια SSL

Για την περιηγησή ή τις παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας (www.aagores.gr) , η εταιρεία μας κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL), προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία σας, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών που προσφέρονται σήμερα για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές.

 

Χρήση cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, την εξατομίκευση των διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της εταιρείας και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε,αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της ιστοσελίδας μας δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό, βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της εταιρείας ή τρίτων.