10 χρόνια εγγύηση κινητήρα σε ψυγειοκαταψύκτες

  Ψυγειοκαταψύκτες με εγγύηση 10 ετών στους κινητήρες

 

BOSCH : Εγγύηση 10 ετών στους κινητήρες Inverter Speed Motor και Speed Motor

KGNAIEQ - KGN39IJ3A - KGN39VI36 - KGN39VW35 - KGN49LBEA - KGN49XIEA - KGN49XLEA - KGN56AI30 - KGN56XI3A - KGN36IJ3A - KGN36VL35 - KGN36XI35 - KGN39AI35 - KGN39VL35 - KGN56XL30 - KGN39XI38 - KGN39AIDR - KGN39IJ4AKGF39VL45 - KGN39VI45 - KGN49XIDP - KGF56PI40 - KGN36VL45 - KGN39XI46 - KGN49AIDP - KGN86AI4P

 

SIEMENS  10 χρόνια εγγύηση στους κινητήρες Intelligent Inverter Technology και Intelligent Technology

KG49EVI4A - KG39NVL45 - KG39NVI45 - KG56NXI30 - KG56NXIEA - KG56FSBDA - KG39NXI35 - KG39NVL35 - KG39NVI35 - KG36NXI35 - KG36NVI35

 

PITSOS : Εγγύηση 10 ετών στους κινητήρες Pitsos & Pitsos Inverter

PKNB56AI4P - PKNB49XIEP - PKNB56VLEP - PKNB56VWEP