10 χρόνια εγγύηση κινητήρα σε ψυγεία

 

BOSCH : Εγγύηση 10 ετών στους κινητήρες Inverter Speed Motor και Speed Motor

KFF96PIEP - KGN49LBEA - KGN49AIDP - KGB86AIFP - KFN96APEA - KGV36VLEAS - KGN864IFA - KGN56XLEA - KGN56XIEP - KGN49XLEA - KGN49XIEA - KGN49XIDP - KGN39XIDP - KGN39VWEQ - KGN39VLEB - KGN39VLDA - KGN39VLCT - KGN39VIDT - KGN39IJEA - KGN397LEQ - KGN397LDF - KGN397IEQ - KGN397ICT - KGN392LDF - KGN392IDF - KGN36XLER - KGN36VLED - KGN36VIDA - KFN96VPEA - KGN36CJEA - KDD86AIER - KDN56XLEB - KDN55NLFB - KDN43V1FA - KDN43NLFA

 

SIEMENS 10 χρόνια εγγύηση στους κινητήρες Intelligent Inverter Technology και Intelligent Technology

KG49NXIEP - KG49NEIDP - KG49NAXDP - KG49NAIEA - KG49NAIDP - KG49EAICA - KG39NVIEC - KG39NHXEP - KG39N2LEC - KG36NVIEC - KG36N7IEQ

 

PITSOS : Εγγύηση 10 ετών στους κινητήρες Pitsos & Pitsos Inverter

PKNB56VLEP - PKNB39VWEA - PKNB56XIDP - PKNB56VWEP - PKNB49XIEP - PKNB39VLE2 - PKNB36VIE3 - PKNT55NWFB - PKNT55NLFB - PKNT43NWFB - PKNT43N1FB

 

NEFF : 10 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα EfficientDrive

KG7493ID0 - KG7493BD0