Νέα ενεργειακή ετικέτα για οικιακές συσκευές

Με την τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών συσσωρεύτηκε ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που έφεραν ετικέτες τάξης A+ ή και υψηλότερης. Έτσι, η υφιστάμενη ενεργειακή ετικέτα δεν πληρούσε πια, εξίσου καλά, τον αρχικό της σκοπό, δηλαδή να συμβάλλει στην απόφαση αγοράς μιας συσκευής. Επίσης, έχουν μαζί μεταβληθεί και άλλοι βασικοί παράγοντες, όπως η συμπεριφορά των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, ήταν καιρός να αναπροσαρμοστεί η υφιστάμενη ενεργειακή ετικέτα. Οι πρώτες οικιακές συσκευές που φέρουν τη νέα πλέον ετικέτα είναι τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντηριοστεγνωτήρια, τα πλυντήρια πιάτων, οι συσκευές ψύξης και οι συντηρητές κρασιών. Από 1η Μαρτίου 2021, η νέα ετικέτα εμφανίζεται πάνω σε όλες αυτές τις συσκευές που πωλούνται είτε σε καταστήματα, είτε μέσω διαδικτύου κ.λπ.

Η σημαντικότερη αλλαγή στις νέες ενεργειακές ετικέτες είναι η κατάργηση των τάξεων ενεργειακής απόδοσης που συνοδεύονται από συν, για παράδειγμα A+++. Πλέον, η ταξινόμηση γίνεται από το A έως το G. Χρησιμοποιούνται επίσης νέες μέθοδοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και για τον προσδιορισμό της τάξης της ενεργειακής επισήμανσης. Επιπλέον, χάρη στη νέα ετικέτα, μπορείτε να λαμβάνετε άμεσα συμπληρωματικές πληροφορίες για το προϊόν με τη βοήθεια ενός κωδικού QR που αναγράφεται. Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του κωδικού QR, οδηγείστε σε μια βάση δεδομένων της ΕΕ που λειτουργεί από 1η Μαρτίου 2021. Εκεί μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε δελτία πληροφοριών για όλες τις συσκευές για τις οποίες είναι υποχρεωτική η νέα ενεργειακή ετικέτα. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων και μέσω διαδικτύου.

 

Πλυντήρια Ρούχων

Μία από τις σημαντικές αλλαγές στην ενεργειακή ετικέτα για τα πλυντήρια ρούχων είναι η αλλαγή του προγράμματος δοκιμής στο οποίο αναφέρονται όλες οι τιμές της νέας ετικέτας. Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα «Eco 40-60»*. Είναι κατάλληλο για το πλύσιμο φυσιολογικά λερωμένων βαμβακερών, λινών ή ανάμεικτων υφασμάτων που πλένονται στους 40⁰C ή στους 60⁰C, ανάλογα με το σύμβολο φροντίδας τους. Επιπλέον, σε αυτόν τον κύκλο πλυσίματος μπορούν να συνδυαστούν όλα τα παραπάνω υφάσματα. Επίσης, το πρόγραμμα «Eco 40-60» είναι και το πιο αποδοτικό σε ό,τι αφορά στη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού. Τέλος, η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 100 κύκλους πλυσίματος. 

        

1 Κωδικός QR

2 Τάξη ενεργειακής απόδοσης**

3 Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας** σε kWh/100 κύκλους λειτουργίας (στο πρόγραμμα Eco 40-60)

4 Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου

5 Διάρκεια του προγράμματος «Eco 40-60»

6 Σταθμισμένη κατανάλωση νερού** σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (στο πρόγραμμα «Eco 40-60»)

7 Τάξη απόδοσης στυψίματος**

8 Εκπομπές θορύβου στη διάρκεια του κύκλου στυψίματος που εκφράζονται σε dB(A) ως προς 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου**

*Ως «Eco 40-60» ορίζεται μια βέλτιστη θερμοκρασία πλυσίματος για αυτό το πρόγραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Αυτή η θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει από τον πελάτη. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος ορίζεται στις οδηγίες χρήσης και, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, μπορεί να υπάρχει απόκλιση από την επιλεγμένη θερμοκρασία πλυσίματος για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Η απόδοση πλυσίματος συμμορφώνεται στις νομικές απαιτήσεις.

**Οι τιμές ισχύουν για ένα τέταρτο του φορτίου, μισό φορτίο και πλήρες φορτίο.

 

 Πλυντηριοστεγνωτήρια

Η ενεργειακή ετικέτα για τα πλυντηριοστεγνωτήρια δεν έχει αναθεωρηθεί από το 1996, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται, γι' αυτό και δείχνει ακόμα την αρχική κλίμακα από το A έως το G. Δεδομένου ότι τα πλυντηριοστεγνωτήρια χρησιμοποιούνται πιο συχνά, μόνο για το πλύσιμο των ρούχων, η ετικέτα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην αριστερή πλευρά της νέας ετικέτας ορίζονται οι τιμές για τον πλήρη κύκλο πλυσίματος και στεγνώματος. Στη δεξιά πλευρά της νέας ετικέτας εμφανίζονται οι τιμές μόνο για τον κύκλο πλυσίματος και είναι αντίστοιχες με ενός πλυντηρίου ρούχων.

1 Κωδικός QR

2 Τάξη ενεργειακής απόδοσης* (ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας)

3 Τάξη ενεργειακής απόδοσης* (κύκλος πλυσίματος)

4 Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας* σε kWh/100 κύκλους (ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας**)

5 Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας* σε kWh/100 κύκλους (κύκλος πλυσίματος)

6 Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας**)

7 Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (κύκλος πλυσίματος)

8 Σταθμισμένη κατανάλωση νερού* σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας**)

9 Σταθμισμένη κατανάλωση νερού* σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (κύκλος πλυσίματος)

10 Διάρκεια προγράμματος (ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας)

11 Διάρκεια του προγράμματος «Eco 40-60»

12 Τάξη απόδοσης στυψίματος*

13 Εκπομπές θορύβου στη διάρκεια του κύκλου στυψίματος που εκφράζονται σε dB(A) ως προς 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου

*Οι τιμές ισχύουν για πλύσιμο με ένα τέταρτο του φορτίου, μισό φορτίο και πλήρες φορτίο. Κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα με μισό και πλήρες φορτίο.

 

Πλυντήρια Πιάτων 

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τα πλυντήρια πιάτων συνεχίζει και στη νέα ενεργειακή ετικέτα να βασίζεται στο πρόγραμμα «Eco». Ωστόσο, έχει αλλάξει το πρότυπο δοκιμής. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται φλιτζάνια, κατσαρόλες και πλαστικά σκεύη, για να προσδιοριστεί η απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος και έτσι αποτυπώνεται καλύτερα η πραγματική συμπεριφορά κατά τη χρήση. Επίσης, έχει αλλάξει η προδιαγραφή της διάρκειας του προγράμματος «Eco». Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαιτέρως φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για φυσιολογικά λερωμένα πιάτα και αποτελεί την πλέον αποδοτική επιλογή σε ό,τι αφορά στη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού. Όπως ισχύει για τα πλυντήρια ρούχων και τα πλυντηριοστεγνωτήρια, και εδώ η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 100 κύκλους πλυσίματος.

1 Κωδικός QR

2 Τάξη ενεργειακής απόδοσης

3 Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/100 κύκλους λειτουργίας (στο πρόγραμμα «Eco»)

4 Αριθμός κανονικών ατομικών σερβίτσιων για το πρόγραμμα «Eco»

5 Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας (στο πρόγραμμα «Eco»)

6 Διάρκεια του προγράμματος «Eco»

7 Εκπομπές θορύβου που εκφράζονται σε dB(A) ως προς 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου

 

Ψυγεία - Ψυγειοκαταψύκτες 

Η διαδικασία προσδιορισμού της τάξης ενεργειακής απόδοσης είναι πλέον πιο περιεκτική. Συνυπολογίζει τον τύπο της συσκευής, την αρχή λειτουργίας, τη θερμοκρασία δωματίου, καθώς και τον αριθμό και το μέγεθος των χώρων αποθήκευσης. Τα υπόλοιπα στοιχεία της νέας ενεργειακής ετικέτας παραμένουν ουσιαστικά ίδια. Η κατανάλωση ενέργειας συνεχίζει να ορίζεται σε kWh ως ετήσια κατανάλωση («ανά έτος»). Η ετικέτα παρέχει επίσης πληροφορίες για το συνολικό όγκο όλων των αποθηκευτικών χώρων ψύξης και κατάψυξης, εάν υπάρχουν, καθώς και για τις εκπομπές θορύβου και την κατηγορία εκπομπών θορύβου.

1 Κωδικός QR

2 Τάξη ενεργειακής απόδοσης

3 Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος (μετρημένη με βάση τις προϋποθέσεις των νέων προτύπων)

4 Συνολικός όγκος όλων των αποθηκευτικών χώρων της κατάψυξης

5 Συνολικός όγκος όλων των αποθηκευτικών χώρων της ψύξης

6 Εκπομπές θορύβου που εκφράζονται σε dB(A) ως προς 1 PW και κατηγορία εκπομπών θορύβου