Υπηρεσίες

 

Ανακύκλωση Συσκευών

Hεταιρεία μας σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., που αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα, αναλαμβάνει την συγκέντωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σκοπό την παράδοση αυτών προς ανακύκλωση. Με την παράδοση της νέας ηλεκτρικής συσκεύης σας από το κατάστημά μας, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να παραδώσετε την παλιά σας στους μεταφορείς μας. Δεν υπάρχει κανένα επιπλέον κόστος για την ενέργεια αυτή.Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στην προστασία τουπεριβάλλοντος και στην καλύτερη ποιότητα της ζωής μας.

Δωρεαν Σύνδεση

Αναστολη της υπηρεσίας δωρεάν σύνδεσης

Δωρεάν Σύνδεση μπορεί να γίνει μόνο σε έλεύθερα πλυντήρια ρούχων, τα οποία αγοράζονται από το κατάστημά μας, με την προυπόθεση να υπάρχουν ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παροχές εγκατεστημένες και δεν είναι τοποθετημένα κάτω από πάγκους ή μέσα σε ντουλάπια. Ισχύει μόνο για τις περιοχές Εντός Αττικής.

 

Aλλαγή Φοράς θυρών

Επίσης, δυνατή είναι και η αλλαγή φοράς θυρών στα ελεύθερα ψυγεία και τους ελέυθερους ψυγειοκαταψύκτες Bosch, Siemens και Pitsos, με χρέωση € 20,00 (με το Φπα 24%). Εξαιρούνται οι ψυγ/κτες με γυάλινες πόρτες. Η αλλαγή φοράς των θυρών στα συγκεκριμένα, γίνεται μόνο από το τμήμα Service της Αντιπροσωπείας.