5 χρόνια εγγύηση σε ελεύθερες κουζίνες SIEMEΝS-PITSOS-BOSCH

 Αναγνωρίζοντας την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια, πραγματοποιούμε μαζί σας προωθητική ενέργεια σε όλες τις ελεύθερες ηλεκτρικές κουζίνες στις μάρκες Bosch, Siemens και Pitsos, παρέχοντας σε αυτές 5ετή εγγύηση κατασκευαστή.

H ενέργεια θα ισχύει από 1 έως 30 Απριλίου 2019

Μοντέλα που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια: 

Bosch

 

Siemens

 

Pitsos       

           

HKS79W250 HK9S7R241 PHSR49250 PHN039190 PHN039120
HKS59E250 HK9S5A140 PHS139350 PHN039150 PHA009020
HKS59E150 HK9R3D150 PHSA39250 PHC009150 PHA009090
HKR39A150 HK9R3A150 PHSA39220 PHN039050 PHA005090
HKR390050 HK9R30050 PHN039350 PHC009120 PHA005020
HKR390020 HK9R30021